การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 27 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2563 และการขยายฟาร์มไก่ไข่ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนไก่ไข่ ตลอดจนร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2567) ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2709592842463133