เลขาธิการ สศก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แถลงข่าวประจำสัปดาห์ในประเด็น 1) การบริหาร Supply Chain ของสินค้าเกษตร (โดย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 2) พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาส ส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน DGT Farm และ CoopCare และ 3) สถานการณ์น้ำ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2835000756589007