ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 2 กันยายน2559 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์10,500บาท/ตัน ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัดบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว9,300บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น14.5%หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์7.60 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.65บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า15กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่5.95 บาท/กก.บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี6.20บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น3ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 50.80 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 กันยายน2559ที่ราคา 50.57 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรดABตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร65.00บาท/กก. มังคุด คละคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี20.00บาท/กก. เงาะโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 33.00 บาท/กก. ลองกองเบอร์หนึ่งคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี40.00บาท/กก. ลำไยช่อพันธุ์อีดอ เกรดAA(ส่งออก)พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่40.00บาท/กก. ลำไยช่อพันธุ์อีดอ เกรดAAศกอ.ชนาธิป อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่34.00บาท/กก. สุกรสุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม68.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี42.00บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา330.00บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด70ตัว/กก.ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร170.00บาท/กก.