เจาะทิศทางหอมแดง 3 จังหวัดอีสาน มี.ค.ผลผลิตออกตลาด แนะรวมกลุ่ม พัฒนาการผลิต-การตลาด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เกาะติดสถานการณ์หอมแดง ปี 60 ในพื้นที่ 3 จังหวัดอีสาน ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เผย มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 726 ไร่ ผลผลิตรวม 1,699 ตัน ระบุ กุมภาพันธ์-มีนาคม ผลผลิตออกมาก แนะเกษตรกรต้องพัฒนาศักยภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ