สศก. ร่วมเวทีการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ แจงตัวเลขปี 59 ไทยได้เปรียบดุลกาค้ากว่า 3 หมื่นล้าน