ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่31มีนาคม 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,200 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. สารกาแฟโรบัสต้า บริษัท เนสเล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร79.50บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30มีนาคม 2560 ที่ราคา80.00บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30มีนาคม 2560 ที่ราคา5.00บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30มีนาคม 2560 ที่ราคา5.20บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา69.39 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ราคา 68.90 บาท/กก. หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง) ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 28.00 บาท/กก. หอมหัวใหญ่ (เบอร์ 1) สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 16.00 บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.30 บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 57.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 30มีนาคม 2560 ที่ราคา59.00บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 38.50 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 200.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 185.00 บาท/กก.