ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่18เมษายน 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,200 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.20 บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี4.40บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา68.39 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่12เมษายน 2560 ที่ราคา69.02บาท/กก. หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง) ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 28.00 บาท/กก. หอมหัวใหญ่ (เบอร์ 1) สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ผลผลิตหมด) สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่12เมษายน 2560 ที่ราคา6.30บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม60.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 38.50 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 220.00 บาท/ร้อยฟอง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่12เมษายน 2560 ที่ราคา200.00บาท/กก. กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 170.00 บาท/กก.