ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่1 พฤษภาคม 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,600 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่28 เมษายน 2560 ที่ราคา9,200 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (หยุดรับซื้อ) ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (หยุดรับซื้อ) บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี(หยุดรับซื้อ) ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา(หยุดรับซื้อ) ทุเรียนหมอน ส่งออกเกรดA ล้งคุณแหม่ม เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 79.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ราคา77.00 บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หยุดรับซื้อ) สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม65.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 42.50 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ราคา240.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 150.00 บาท/กก.