ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่22พฤษภาคม 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,000 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา1.60บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่4.40บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่19 พฤษภาคม 2560 ที่ราคา4.80บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี4.30บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่19พฤษภาคม 2560 ที่ราคา4.50บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา70.89บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่19พฤษภาคม 2560 ที่ราคา70.13บาท/กก. ทุเรียนหมอน ส่งออกเกรดA สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ.จันทบุรี60.00บาท/กก. เงาะโรงเรียน ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 18.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่19พฤษภาคม 2560 ที่ราคา17.00 บาท/กก. มังคุด ขนาดกลาง ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 50.00 บาท/กก. ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เกรด A บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 21.00 บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์5.40บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่19พฤษภาคม 2560 ที่ราคา5.00บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม67.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 42.50 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 165.00 บาท/กก.