ยกระดับสู่ 4.0 กองทุน FTA ร่วมก้าวไปพร้อมเกษตรกร หนุนแนวทางเงินทุนช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต

กองทุน FTA ย้ำเกษตรกรไทย ต้องตื่นตัวเพื่อก้าวทันนานาชาติ จัดเวทีสัมมนาเมืองกรุงเก่า กระตุ้นเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง เร่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่เกษตร 4.0 พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนเงินทุน ซึ่งท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 0-2561-47