เกาะติดส่งออกครึ่งปีแรก ด่านกักกันสัตว์ มุกดาหาร-นครพนม เข้มงวด ปราบผู้ลักลอบจริงจัง ส่งออกปลอดภัย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดมุกดาหารและนครพนม ระบุ ครึ่งปีแรก การส่งออกโคเนื้อ กระบือเพิ่มขึ้น ด้านสุกรขุน ลูกสุกร และแพะเนื้อ มีการส่งออกลดลง ย้ำ เข้มงวดจริงจัง ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในโค