โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกร ครึ่งปีแรก เพิ่ม 15% สะท้อนสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดโผดัชนีรายได้เกษตรกร ครึ่งปีแรก มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หมวดพืชผล สร้างรายได้มากสุด ชู มังคุด นำลิ่ว เพิ่มรายได้เกษตรกรถึงร้อยละ 116 ด้านส่งออกยังสวย ทั้ง ยางพารา และน้ำมันปาล์ม มีควา