ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่11กรกฎาคม 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,500 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่4.30 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา3.90บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี4.10บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา4.00บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรดAB ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 85.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 105.00 บาท/กก. เงาะโรงเรียน ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด-บาท/กก. มังคุด ขนาดกลาง ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด - บาท/กก. ลองกอง เบอร์ 1 ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด-บาท/กก. ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรดA ร้านรับซื้อ คุณนิเวศน์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 28.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 30.00 บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.60 บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 175.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา170.00 บาท/กก.