สศก. เตรียมทีมลงพื้นที่ เกาะติดโครงการ 9101 ประเดิมปลายเดือนกรกฎาคมนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประเดิมรอบแรก ปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มั่นใจโครงการจะช่วยสนับสนุนต่อยอดอาชีพ เพิ่มราย