ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่26กรกฎาคม 2560 ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,500 บาท/ตัน มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่4.00บาท/กก. บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี4.10บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 4.00 บาท/กก. ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา53.28บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 52.58บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรดAB ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 50.00 บาท/กก. สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี57.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 55.00 บาท/กก. เงาะโรงเรียน ร้านรับซื้อคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 30.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ราคา 33.00 บาท/กก. มังคุด ขนาดใหญ่ ร้านรับซื้อคุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก. ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรดA ร้านรับซื้อ คุณนิเวศน์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 15.00 บาท/กก. สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.60 บาท/กก. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 58.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 38.00 บาท/กก. ไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 170.00 บาท/กก.