สศก. ร่วมเวที HLPF - ECOSOC ขับเคลื่อนเป้าหมาย พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมระดับโลกเวที HLPF และ ECOSOC ณ นครนิวยอร์ก เดินหน้าร่วมทุกภาคส่วน สู่เป้าหมายยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน พร้อมรุกการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 โด