ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,150 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 8,100 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 8.20 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด

คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 2.05 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 5.70 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.30 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 6.10 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 41.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 40.98 บาท/กก.

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 37.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 36.00 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 32.00 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 28.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 27.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.90 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 11.20 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,900.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 35.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 145.00 บาท/กก.