ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,250 บาท/ตัน 
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.85 บาท/กก. 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ราคา 2.15 บาท/กก.

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.20 บาท/กก. 
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.60 บาท/กก. 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 41.60 บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 38.00 บาท/กก. 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - บาท/กก.

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 0
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.


หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 6.00 บาท/กก.

หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4.00 บาท/กก.

กระเทียมสด
ร้านรับซื้อเจ๊วรรณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 13.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ราคา 14.00 บาท/กก. 

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ราคา 13.30 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,900.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,200.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ราคา 62.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 35.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ราคา 135.00 บาท/กก.