ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,300 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.80 บาท/กก. 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ราคา 2.20 บาท/กก.

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.20 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ราคา 4.50 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 4.60 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ราคา 4.90 บาท/กก. 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 40.95 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ราคา 41.07 บาท/กก. 

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก. 
 
หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 0
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.

หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 1
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.

หอมหัวใหญ่ คัดจุก เบอร์ 2
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ - บาท/กก.

หอมแดงสด
ร้านรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 11 บาท/กก.

กระเทียมสด
ร้านรับซื้อเจ๊วรรณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 11.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.70 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,100.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ราคา 68.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 34.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.