ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,000 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.65 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.10 บาท/กก.

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.90 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 3.20 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 3.30 บาท/กก. 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 37.37 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 37.21 บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

หอมแดงสด
ร้านรับซื้อเจ๊อ้วน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.

กระเทียมสด
ร้านรับซื้อเจ๊วรรณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 10.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนดุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 25.50 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 29.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 110.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 105.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ราคา 10.50 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,400.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล 
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,000.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 800.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 800.00 บาท/ร้อยผล 

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 135.00 บาท/กก.