ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,000 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.60 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.05 บาท/กก. 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.70 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.90 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนดุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 17.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 105.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดกลาง
ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด 54.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ราคา 50.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดใหญ่
ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด  64.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ราคา 60.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์ 1
จุดรับซื้อน้องเก้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 45.00 บาท/กก. 

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ราคา 12.00 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,400.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล 
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,000.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 800.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 800.00 บาท/ร้อยผล 

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31.00 บาท/กก. 

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 135.00 บาท/กก.