ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,000 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด

คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.50 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.05 บาท/กก. 

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.50 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 2.70 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.90 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 37.00 บาท/กก.

 

น้ำยางพาราสด

ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

 

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนดุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 15.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 18.00 บาท/กก.

 

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 110.00 บาท/กก.

 

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดกลาง

ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด 40.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 54.00 บาท/กก. 

 

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดใหญ่

ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด  45.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 64.00 บาท/กก. 

 

ลองกองเบอร์ 1

จุดรับซื้อน้องเก้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 45.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 48.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.40 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,300.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,500.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 1,200.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,000.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 800.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 700.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 800.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 400.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 800.00 บาท/ร้อยผล 

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31.00 บาท/กก. 

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 135.00 บาท/กก.