ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 9,000 บาท/ตัน

หัวมันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.50 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.30 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 3.00 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.50 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 3.30 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - บาท/กก. 


น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 85.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนดุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 12.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดใหญ่
ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด 25.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออก ขนาดกลาง
ตลาดวัดดงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด 15.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์ 1
จุดรับซื้อร้านน้องเก้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 32.00 บาท/กก.

ลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวยเกรด AA
ร้านรับซื้อนายหวิน แก้วใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - บาท/กก.

ลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวยเกรด A
ร้านรับซื้อนายหวิน แก้วใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 13.00 บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,400.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 1,300.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 1,600.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,600.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,200.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 800.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ราคา 500.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 900.00 บาท/ร้อยผล

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 66.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก.