ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 12,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,150 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.40 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด

คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.40 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 

สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 65.00 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 6.20 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 63.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 63.00 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 17.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 18.00 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 14.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 15.00 บาท/กก.

 

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 0

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 8.00 บาท/กก.

 

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.

 

หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 2

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7.00 บาท/กก.

 

กระเทียมสด

จุดรับซื้อนายดวงติ๊บ สันนิถา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 13.00 บาท/กก.

 

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

บริษัทโยโก แอนด์ตงหมิง จำากัด จ .จันทบุรี 160.00 บาท/กก.

ล้งนายณัฐกฤษฏ์ โอฬารหิรัญรักษ์ จ .จันทบุรี บาท/กก. 150.00 บาท/กก. 

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.80 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,700.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,400.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,400.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 1,200.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 140.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคา 135.00 บาท/กก.

 

#NavigatorOAE  #สศก.