ชูกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา อีกหนึ่งการรวมกลุ่มผักปลอดภัย สร้างรายได้งาม ตลาดต้องการต่อเนื่อง

ข่าวที่ 73/2561  วันที่ 11 กรกฎาคม  2561
 
ชูกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา อีกหนึ่งการรวมกลุ่มผักปลอดภัย สร้างรายได้งาม ตลาดต้องการต่อเนื่อง
 
          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 โชว์ผลสำเร็จกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยหมุนเวียนในกลุ่มอย่างหลากหลาย เกษตรกรทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย ทุกพืช  สร้างรายได้งาม 6,000 – 7,000 บาท/สัปดาห์ แถมปลูกง่าย โตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาดต่อเนื่อง         
          นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผักปลอดภัยนับเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เกษตรกรหันมาปลูกเป็นพืชทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอน และสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกร ซึ่งจากการติดตามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการปลูกผักปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

          สำหรับเกษตรกรในพื้นที่บ้านโนนเขวา เดิมมีอาชีพทำนา และปลูกผักเป็นอาชีพเสริม  ภายหลังเกิดภาวะน้ำท่วมในปี 2554 เกษตรกรจึงหันมาปลูกผักมากขึ้น แต่ผลผลิตยังไม่มีความหลากหลาย ต่อมาปี 2559 ได้รวมกลุ่มกันขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา รวมตัวปลูกพืชที่หลากหลาย หมุนเวียนกันในกลุ่ม ทำให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

         ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา มีสมาชิก 93 ราย พื้นที่ 370 ไร่  เกษตรกรทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย ทุกพืช โดยมีห้างค้าปลีกรายใหญ่ (เทสโก้ โลตัส) ที่มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วภาคอีสาน ติดต่อรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรประเภทผักต่างๆ  ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงธันวาคม 2560  กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งสินค้าออกไปแล้วรวมมูลค่า 5.2 ล้านบาท  นอกจากนี้ ห้างค้าปลีกดังกล่าว ยังมีแผนในการสั่งซื้อผักที่บ้านโนนเขวา รวม 11 ชนิด ได้แก่  ใบกะเพรา กวางตุ้ง คะน้า คะน้ายอด คื่นช่าย ต้นหอม ผักชีไทย ผักชีลาว ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม และแมงลัก ในปริมาณสั่งซื้อรวม 16 ตัน/สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา มีการส่งผักให้ได้แค่สัปดาห์ละ 4 วัน รวม 11 ตัน มูลค่า 240,000 บาท/สัปดาห์

          ด้านนายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ สศท.4 กล่าวเสริมว่า จากการพูดคุยกับผู้นำกลุ่มเกษตรกร นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ประธานกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มจากเดิม 14,000 บาท/ไร่  ลดลงเหลือ 9,500 บาท/ไร่ ผลผลิตที่เคยได้ 1,400 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 1,600 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเป็นผลจากการลดการใช้สารเคมี อีกทั้งตลาดในปัจจุบันให้ความสนใจกับผักปลอดภัยมากขึ้น ทำให้รายได้ของสมาชิกในกลุ่มดีขึ้นกว่าเดิมมาก เกษตรกรส่งพืชผักในนาม ‘กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา’

          ทั้งนี้ โดยส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ ได้ปลูกผัก 5 ไร่ ประกอบด้วย ใบกะเพรา คื่นช่าย ต้นหอม คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหอม และผักบุ้งจีน ส่งให้กับห้างค้าปลีก (โลตัส) ที่เดียว  สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 6,000 – 7,000 บาท/สัปดาห์ และหลังทำนา ตนตั้งใจจะขยายพื้นที่ปลูกผักขึ้นฉ่ายอีก 2 ไร่ เนื่องจากใช้เวลาปลูกแค่ 3 เดือน โดยต้นทุนอยู่ที่ 26 บาท/กิโลกรัม  และสามารถขายได้ถึง 60 บาท/กิโลกรัม  อีกทั้งตลาดยังมีความต้องการสูงสำหรับผักปลอดภัยหรือจะพัฒนาไปถึงผักอินทรีย์ได้ในระยะต่อไป  สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจควรเริ่มต้นวางแผนทั้งด้านตลาด สินค้า และที่สำคัญคือการรวมกลุ่มกันผลิตซึ่งจะทำให้เกษตรกรควบคุมปริมาณและราคาได้อย่างชัดเจน หากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรใดมีความสนใจ สามารถขอคำแนะนำปรึกษาและมาศึกษาดูงานได้ที่  นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ประธานกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา เบอร์โทรศัพท์ 084 516 0085
***********************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
 ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น