ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 17,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1  ความชื้น 15% (บาท/ตัน)
หจก.โพธิบูรพ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 9,950 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 7.80 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.80 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.10 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.40 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 41.77 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ราคา 41.68 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก.
 
ลองกองเบอร์ 1
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 30.00 บาท/กก.

ลำไยทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A
บริษัท ฮะเฮง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 26.00 บาท/กก.
บริษัท เบสฟรุ๊ต จำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 26.00 บาท/กก.

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 62.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก.