สศก.ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทน สศก.ร่วมสัมมนาและร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนางสาวเนาวรัตน์ บุญมี เศรษฐกิจการเกษตรอาสา สศก.ซึ่งได้รับรับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในงานสัมมนาวิชาการ “ภาครัฐเพื่อประชาชน: Good Governance for Better Life” ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จากผลงานที่สศก.โดย สศท.6 ร่วมกันเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือ”ต่อยอดผลงานวิจัยโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์มังคุดผลสดบรรจุกล่องตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1871782902910802