สศก. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

สศก. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1895873173835108