สศก. ร่วมแสดงความยินดี ธ.ก.ส. ครบ 52 ปี แห่งการสถาปนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อต่อยอดโครงการมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในชนบทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนา ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1933206110101814