ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ราคารายวัน  ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 17,500 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1  ความชื้น 15% (บาท/ตัน)
หจก.โพธิบูรพ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 10,500 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.30 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.75 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.60 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20  บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 38.88 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ราคา 38.92 บาท/กก.

น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 33.00 บาท/กก.
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 35.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.20 บาท/กก.

สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 220.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก.