ผอ.สศท.12 ร่วมต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรางเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล) พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทับเบิกโมเดล บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ

โดยช่วงเช้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ ได้เยี่ยมชม แปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง ของ นายกิตติศักดิ์ และ นายดำรง ศักดิ์เจริญชัยกุล ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงบ่าย ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทับเบิกโมเดล พร้อมมอบใบรับรอง GAP (จีเอพี) และเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ เกษตรกร จำนวน 10 ราย, มอบต้นพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว และกาแฟอาราบิก้า ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 20 ราย และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เสร็จแล้วเดินทางไปเยี่ยมชม แปลงผลิตผักอินทรีย์ ของ นายเซ่ง เแซ่หลี บริเวณตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1288442977961261