สศท.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

        ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข้าวนาปีและลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี พร้อมตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกร่วมกันกับเกษตรอำเภออมก๋อย และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1997143193712575