สศท.2 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ สศท.2 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ เป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวโรกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชน และผู้ร่วมพิธีฯ ได้รับชมพระบารมี และเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แล้วเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล