ผอ.สศท.2 ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมหกรรมเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เกษตรกร เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ณ บริเวณเวทีจัดงานวันเกษตรกร ลานกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน