ตรวจดูความก้าวหน้าของการตกแต่งอาคารนวัตกรรม สศก.

      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ได้มาตรวจดูความก้าวหน้าของการตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=402393083820491&ref=page_internal