การประชุมสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562

      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงยวนตา พฤกษราช นายกสมาคมสบ.กษ. เป็นประธานการประชุมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2257051771050578