ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562
 
 
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
 
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
 
 
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
 
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,600 บาท/ตัน
 
 
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
 
หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.20 บาท/กก.
 
 
 
หัวมันสำปะหลังสด
 
คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.00 บาท/กก.
 
 
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.
 
 
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%
 
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.90 บาท/กก.
 
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก.
 
 
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
 
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 36.89 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ราคา 37.18 บาท/กก.
 
 
 
น้ำยางพาราสด
 
ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 32.50 บาท/กก.
 
 
 
สับปะรดโรงงาน
 
โรงงานอาหารสยาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 7.10 บาท/กก.
 
 
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
 
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,500.00 บาท/ร้อยผล
 
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,600.00 บาท/ร้อยผล
 
 
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
 
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล
 
 
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
 
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล
 
 
 
สุกร
 
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 54.00 บาท/กก.
 
 
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 37.00 บาท/กก.
 
 
 
ไข่ไก่สด
 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 300.00 บาท/ร้อยฟอง
 
 
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
 
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 125.00 บาท/กก.