สศก. ร่วมแสดงความยินดี สทอภ. ครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนา

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 19 พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดี” ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/