สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางสุจารีย์ พิชา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธานการตรวจราชการ และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมติดตาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2550325998394289&__tn__=-UC-R