สศก. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กษ. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2520878421334577