ศกอ. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศก. เข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจเกษตรไทยก้าวใหม่ด้วยเทคโนโลยี” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในภาคการเกษตร  ทั้งนี้ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล 2 ท่าน คือ นางพรศรี โชติพันธ์ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายเชิดชัย จิณะแสน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2529126343843118