การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 3/2562

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อทราบสถานะทางการเงินของมูลนิธิ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 และการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563 ตลอดจนถึงโครงการวิจัยข้าววัด และการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Coaching ณ ห้องประชุมจีระพันธุ์ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2574700165952402