การประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำ Big Data และ Quick win ในการสัมมนา “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563”

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำ Big Data และ Quick win ในการสัมมนา“ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563”เพื่อทราบผลการดำเนินการจัดทำ Big Data และ Quick win ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) รวมทั้งการจัดนิทรรศการ Big Data และ Quick win ในการสัมมนา“ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2574997172589368