ประชุมโครงสร้างฯและแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 สลก.

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) และแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2575026645919754