สศท.3 ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานศาลหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง ถวายเครื่องสักการบูชาพระพุทธโพธิ์ทอง ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2562