สศท.10 จ.ราชบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อสานสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี