พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปีงบประมาณ 2563

      วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2682333321855752