สศท.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมี่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID -19) ได้ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการนี้เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงานด้วย