สศท.10 บริจาคแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.10 ได้ร่วมบริจาค แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร ให้กับ โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อใช้ในการดูแลกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID19 และกักตัว