สศก. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ” กษ. ปี 2563

      วันที่ 11 กันยายน 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แหล่งสมาคมฯ  กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3283740061715072